Werkwijze

Rextom Reclametechniek loopt voorop bij de accurate, uitgebreide en professionele voorbereiding van het uitvoeren van opdrachten. In het bezit van alle benodigde certificeringen en meer. Een must voor [inter]nationale opdrachtgevers, mooie maar ook noodzakelijke bijkomstigheid voor alle opdrachtgevers.  Rextom Reclametechniek doet heel veel, maar altijd en overal: heel professioneel!

Veiligheid neemt bij alle werkzaamheden een prominente positie in. Absolute standaardprocedure is dat alles volledig voldoet aan de wettelijke en anderszins gestelde eisen en voorwaarden inzake veiligheid. Bij aanvang van opdracht[en] met veiligheidsaspecten worden alle vereiste paperassen en analyses gemaakt, opgevolgd door één of meerdere toolbox meetings. Het gaat hierbij om Job Safety Analysis [JSA], Health Safety Security Environment [HSSE] en Taak Risico Analyse [TRA]. Uiteindelijk wordt er door Rextom Reclametechniek de allerhoogste kwaliteit nagestreefd, zowel wat betreft mensen alsook materialen.

 

Neem contact op met Rextom Reclametechniek: voor alles beter!